terZijde

Steunpunt terZijde biedt begeleiding bij levensvragen. Er kan een grote behoefte zijn aan begeleiding rondom vragen van levensbeschouwelijke en religieuze aard. De vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid gaan met u in gesprek hierover. Het is vaak moeilijk om deze vragen uit te spreken aan naasten; praten met een “vreemde” waar je je vertrouwd mee voelt kan vaak heel verhelderend zijn. Je kunt bang zijn voor de dood; wat staat me te wachten? Soms helpt het je levensverhaal te vertellen en alles op een rijtje te zetten. Je krijgt rust en kan je gedachten ordenen. Het is fijn om de ruimte te krijgen en om op een eigen manier te kiezen hoe je de wereld beschouwt voor je hem straks gaat verlaten.

Professionals (o.a. geestelijk verzorgers) werken op de achtergrond mee en nemen zonodig taken over, of verwijzen door naar instanties die de zorg verder oppakken.