De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden aanvullende hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en ervoor gekozen hebben om thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen sterven. De vrijwilligers bieden ook tijd, aandacht en ondersteuning aan diens naasten of mantelzorgers,  zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. Vanaf 2017 kunnen we ook helpen in verzorgingshuizen of andere zorginstellingen.  Lees verder

Kunt u de hulp van onze vrijwilligers gebruiken?

 

Neem contact op met de coördinator bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Tel: 06-44349810 of mail: vptz@dezorggroep.nl

Voor Midden-Limburg werkzaam in de  gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren:

 

Vind hulp in uw buurt

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ