Ons aanbod

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog, vóór het te zwaar wordt, kunnen opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan degene die gaat sterven, maar ook aan de mantelzorgers, zodat zij zich meer kunnen richten op kleine maar belangrijke zaken waar ze niet aan toe komen, of zelf even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er, als het er écht om gaat. Klik hier om te zien wat VPTZ kan betekenen.

Opgeleide Vrijwilligers.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in afstemming en samenwerking met de hulpvrager. De vrijwilligers kunnen meerdere momenten per week hulp bieden: overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts. Hoe vaak en op welke tijdstippen de vrijwilligers komen, overlegt u met de coördinator.

De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen, te sporten of zaken in de thuissituatie te regelen.

Neem gerust contact op met de coördinator in uw regio om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de VPTZ-vrijwilligers voor u kunnen betekenen.

Ook in zorginstellingen kunnen we hulp bieden aan de terminale cliënt door er voor hem of haar te zijn.

Klik op onderstaande link voor informatie over ons hulpaanbod

ons hulpaanbod