Kwaliteit

Bij VPTZ Nederland werkt iedereen iedere dag aan kwaliteit. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. Het Kwaliteitskompas helpt ons hierbij. Het geeft het denken over en het werken aan kwaliteit meer structuur en samenhang. En maakt kwaliteit inzichtelijk. Voor onze cliënten en voor organisaties waar wij mee samenwerken. Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te kijken naar en te werken aan kwaliteit.  Het is een flexibel model ingericht vanuit de perspectieven relationele, professionele en organisatorische kwaliteit en passend bij de diversiteit van de leden van VPTZ Nederland. De basis van het Kwaliteitskompas is onze visie op kwaliteit.
 

Het Kwaliteitskompas is nog volop in ontwikkeling. Dit doen we als leden met elkaar. We ontwikkelen door en stellen bij waar nodig. En dat blijven we doen, want het Kwaliteitskompas is nooit af.

Het kwaliteitskompas is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 

Uit de onderdelen van het Kwaliteitskompas worden kwaliteitscriteria afgeleid, die gekoppeld worden aan het lidmaatschap van VPTZ Nederland. 

Jaarverslag:

Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Heeft u interesse om dit in te zien stuur dan een mail naar vptz@dezorggroep.nl