Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de coördinator in uw regio. Dit is Josefien Hoeben telefoon: 06-44349810, of via mail: vptz@dezorggroep.nl

Vraag 1 Zijn er kosten verbonden aan de hulp van de VPTZ?
De hulp die de VPTZ biedt is kosteloos. Een indicatie is niet nodig.

Vraag 2 Heb ik een keuze uit de vrijwilligers?
In principe kiest u de vrijwilliger die u komt helpen niet zelf. De coördinator bekijkt welke vrijwilliger het beste past bij u en uw situatie. Wel kunt u uw voorkeur aangeven of u een mannelijke of vrouwelijke vrijwilliger wilt.

Vraag 3 Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?
Alle vrijwilligers volgen eerst een basiscursus palliatieve zorg. Wanneer zij de cursus hebben afgerond, zetten wij hen in bij de cliënten, die zich bij ons hebben aangemeld. Onze vrijwilligers worden begeleid door de ervaren coördinator van de VPTZ. Eenmaal aan het werk zijn er veel mogelijkheden tot scholing.

Vraag 4 Krijg ik steeds dezelfde vrijwilliger?
Uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt. Sommige mensen vinden verschillende vrijwilligers wel prettig, anderen hebben liever een vaste vrijwilliger. Meestal lukt het om aan de wensen te voldoen. In de laatste terminale fase wordt de zorg vaak intensiever en kan het wenselijk zijn dat er meerdere dagen per week hulp wordt verleend. Dit kan dan niet altijd door dezelfde vrijwilliger worden gedaan. Er worden dan meerdere vrijwilligers ingezet. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Vraag 5 Wat als het niet klikt met een vrijwilliger?
Als het niet klikt tussen u en een van onze vrijwilligers, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator. De coördinator zoekt vervolgens naar een oplossing, door bijvoorbeeld een andere vrijwilliger te vragen de hulp over te nemen.

Vraag 6  Kunnen vrijwilligers ook ’s nachts waken?
In afstemming met de coördinator kan er worden gekeken naar de mogelijkheden van nachtzorg. Het is afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers die dit willen bieden.